Vốn FDI vào Việt Nam tăng phi mã trong quý 1/2017

Theo Cục Đầu tư nước ngoài  thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư , tính đến ngày 20/3/2017 cả nước ta có 493 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn lên tới  2,917 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016; có 223  dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3,94 tỷ USD, tăng 206,4 % so với cùng kỳ năm 2016 &  1077 lượt góp vốn, mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 852,86 triệu USD, tăng 171,5% so với cùng kỳ 2016.
Tính chung trong quý 1 năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần đạt mức 7,71  tỷ USD, tăng 91,5% so với cùng kỳ  2016.

 

sam-sung-viet-nam-tang-them-von-dau-tu
Ảnh minh họa.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, trong quý 1/2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 6,54 tỷ USD, chiếm đến 84,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong quý 1. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 343,69 triệu USD, chiếm 4,4% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 296,8 triệu USD, chiếm 3,85% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Theo đối tác đầu tư, trong quý này có 71 quốc gia & vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Các Nhà đầu tư chủ chốt tại Việt Nam trong quý I/2017

  • Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 3,74 tỷ USD, chiếm 48,61% tổng vốn đầu tư;
  • Singapore đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 910,8 triệu USD, chiếm 11,81% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam;
  • Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 823,6 triệu USD, chiếm 10,68% tổng vốn đầu tư.

Địa bàn đầu tư trọng điểm hàng đầu cả nước: Quý 1/2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 52 tỉnh thành phố

  •  Bắc Ninh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký là 2,61 tỷ USD, chiếm 33,86% tổng vốn đầu tư.
  • Binh Dương đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký  là 1,39 triệu USD, chiếm 18,04% tổng vốn đầu tư.
  • TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký gần 600 triệu USD chiếm 7,78% tổng vốn đầu tư.

Số liệu: Cục đầu tư nước ngoài ( Bộ kế hoạch đầu tư )

Tags: