Văn bản pháp quy

Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
 

Quy định chung về đầu tư ra nước ngoài ,đối tượng và phạm vi áp dụng đối với lĩnh vực này qua Nghị định Số: 83/2015/NĐ-CP như sau

Phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công là gì ? Đối tượng áp dụng và phạm vi quốc tế của Luật này được thể hiện như thế nào ?

Các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế hoạt động đầu tư tại Việt Nam, cơ quan đăng ký đầu tư;

Việt Luật chia sẻ tới quý khách, quý thành viên mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 

Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.
 

Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp
 

logo-viet-luat

Việt Luật xin giới thiệu tới quý độc giả toàn văn Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 

Hướng dẫn nhà đầu tư những căn cứ và quy định thủ tục pháp lý về nghành nghề đầu tư tại Việt Nam yêu cầu những điều kiện kèm theo khi kinh doanh.

Những quy định về những nghành nghề cấm đăng ký kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Pages