Văn bản pháp quy

thong-tu-16-2015-tt-bkhdt

Thông tư Số: 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
 

 nghi-dinh-118-2015-ndcp

Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hưỡng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 

THÔNG TƯ Số 09/2016/TT-BKHĐT : Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài taị Việt Nam

 

Bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Văn bản đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài

Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

Việt Luật chia sẻ tới quý khách, quý nhà đầu tư toàn bộ văn bản về Luật đầu tư 2014 với nội dung cụ thể như sau

Thông tư Số: 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
 

Pages