Tình hình đầu tư

ha-noi-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Đây là thông tin được ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cho biết trong cuộc gặp báo chí.

th-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Sau gần 30 năm thực hiện chính sách mở cửa thu hút Đầu tư nước ngoài (ĐTNN), đến nay khu vực kinh tế có vốn ĐTNN đã trở thành bộ phận của nền kinh tế, là khu vực phát triển năng động nhất và ngày...

dau-tu-ra-nuoc-ngoai-nha-dau-tu-viet-nam

Tình hình đầu tư ra nước ngoài các nhà đầu tư Việt Nam trong năm 2015, Tính trong 10 tháng năm 2015 , Việt Nam đã có 102 dự án cấp mới đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký cấp mới là 441,9...

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn trong 11 tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 17,33 tỷ USD, bằng 83,3% so với cùng kỳ 2013....

Pages