Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận doanh nghiệp nước ngoài

Các doanh nghiệp nước ngoài khi tổ chức và thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam khi có nhu cầu thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận doanh nghiệp thì nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận doanh nghiệp nước ngoài được thực hiện như thế nào?

1. Điều chỉnh giấy chứng nhận doanh nghiệp nước ngoài không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư

Khi tiến hành đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài tiến hành đầu tư các dự án đầu tư thuộc trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không cần quyết định chủ trương đầu tư. Do đó mà khi thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận doanh nghiệp nước ngoài thì hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dựa vào dự án đầu tư là khác nhau.
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận doanh nghiệp nước ngoài không thuộc quyết định chủ trương đầu tư bao gồm:
- Văn bản về việc đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận doanh nghiệp nước ngoài (theo mẫu).
- Các tài liệu về việc báo cáo triển khai dự án đầu tư từ lúc bắt đầu thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận doanh nghiệp nước ngoài.
- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh giấy chứng nhận doanh nghiệp nước ngoài.
- Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân hoặc tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài. Các giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
- Bản sao giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân của người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam.
- Đề xuất về thực hiện, điều chỉnh dự án đầu tư phải bao gồm các nội dung: quy mô hình thức dự án đầu tư, vốn đầu tư, phương án về việc huy động vốn, thời hạn và tiến độ đầu tư, nhu cầu về việc sử dụng lao động và đánh giá về tác động kinh tế - xã hội của dự án đầu tư.
- Văn bản chứng minh năng lực tài chính trong vòng 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài hoặc các cam kết về hỗ trợ tài chính, bảo lãnh năng lực tài chính hoặc các tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính khác của nhà đầu tư.
- Một số giấy tờ khác.
+ Doanh nghiệp nước ngoài gửi hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận doanh nghiệp đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư.
+ Thời hạn giải quyết hồ sơ là từ 10 - 15 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ thì cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành điều chỉnh nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư dự án của nhà đầu tư nước ngoài.

2. Điều chỉnh giấy chứng nhận doanh nghiệp nước ngoài trong trường hợp quyết định chủ trương đầu tư

Đối với các dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư thì hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài bao gồm:
- Văn bản về việc đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân hoặc tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài.
- Đề xuất về việc thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Bản sao các tài liệu chứng thực năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.
- Đề xuất về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và bản sao các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp quyền sử dụng đất đó.
- Giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với các dự án thuộc quyết định đầu tư có sử dụng các dây chuyền công nghệ thuộc Danh mục công nghệ theo quy định pháp luật về việc chuyển giao công nghệ.
- Một số giấy tờ cần thiết khác.
Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài tại cơ quan đăng ký đầu tư.
Đối với những doanh nghiệp nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà chưa thực hiện việc tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận đầu tư thì doanh nghiệp phải tiến hành tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu mà doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp riêng thì cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo các quy định trên.
Để có thể tiến hành thẩm tra để điều chỉnh giấy chứng nhận doanh nghiệp nước ngoài thì tùy vào từng dự án đầu tư mà hồ sơ điều chỉnh là khác nhau. Liên hệ ngay dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư để được tư vấn miễn phí nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này.
Tags: