Thủ tục đầu tư

Khách hàng đang gặp những vướng mắc trong thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ bởi những hồ sơ rắc rối, tốn nhiều thời gian, chi phí.

Khách hàng đang gặp những vướng mắc trong thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh bởi những hồ sơ rắc rối, tốn nhiều thời gian, chi phí.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh.
Hình thức đầu tư là cách thức tiến hành các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp đang gặp phải rắc rối trong thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
Việt Luật chuyên tư vấn về dịch vụ thành lập doanh nghiệp, trong đó có thành lập địa điểm kinh doanh với chi phí rẻ và chất lượng.
Việt Luật thực hiện dịch vụ tư vấn về thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian và chi phí. Dưới đây là dự án thuộc diện đăng ký.
Việt Luật thực hiện dịch vụ tư vấn về thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian và chi phí.

Pages