Thủ tục đầu tư

Vì nhiều lý do mà hoạt động đầu tư ra nước ngoài không còn khả năng thực hiện....
Để triển khai dự án đầu tư, trước tiên các nhà đầu tư phải thực hiện những quy định về thỏa thuận địa điểm đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và các quy định về bảo vệ môi trường...
Giãn tiến độ đầu tư là việc nhà đầu tư kéo dài thời hạn thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật từ sau khi dự án được quyết định đầu tư đến thời điểm hoàn thành dự án, đưa vào khai...
Trong quá trình đầu tư, vì nhiều lí do mà dự án đầu tư đó buộc phải ngừng, tạm ngừng. Các chủ đầu tư đang gặp khó khăn trong việc ngừng, tạm ngừng dự án đầu tư.
Hiện nay, đầu tư nước ngoài đã trở thành khái niệm quen thuộc đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại...
Khách hàng đang gặp những vướng mắc trong thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội bởi những hồ sơ rắc rối, tốn nhiều thời gian, chi phí.

Pages