Thủ tục đầu tư

Việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn, Dưới đây là...
Nhà đầu tư nước ngoài có các điều kiện đầu tư riêng, dưới đây là tìm hiểu của chúng tôi về vấn đề này.
Mỗi dự án đầu tư khi được cấp phép đều được ghi nhận về thời hạn dự án trong giấy chứng nhận đầu tư.
Để có thể thu được lợi nhuận một cách cao nhất, đơn giản nhất, tránh được những rủi ro, phức tạp, các nhà đầu tư luôn phải trăn trở suy nghĩ xem nên đầu tư vào đâu, hình thức đầu tư như thế nào...
Hiện nay ở Việt Nam có nhiều loại hình đầu tư, trong đó đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là một trong những hình...
Việc vận dụng mô hình PPP trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần đưa hình ảnh một nước...
Hiện...
Tuỳ từng ngành nghề sản xuất thì doanh nghiệp nhà nước cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an...
Bên cạnh về quyền sử dụng nguồn vốn đầu tư, Nhà nước phải có trách nhiệm trong việc quản lý đầu tư, Luật đầu tư 2014 có riêng điều khoản về vấn đề này.

Pages