Thủ tục đầu tư

tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai-kinh-doanh-dich-vu-may-tinh-tai-viet-nam

Tìm hiểu về điều kiện nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh đầu tư tại Việt Nam lĩnh vực máy tính như sau:

tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai-hoat-dong-dich-vu-thu-y-viet-nam

Tìm hiểu về quy định và điều kiện đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về hoạt động dịch vụ thú ý trong đó không bao gồm lưu giữ giống vi sinh vật trong thú y.

nganh-nghe-dau-tu-co-dieu-kien-kien-truc-do-thi-viet-nam

Điều kiện tham gia đăng ký đầu tư với hoạt động kinh doanh ngành nghề về dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị theo quy định hiện nay tại Việt Nam.

dieu-kien-dau-tu-nuoc-ngoai-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-ky-thuat-viet-nam

Hoạt động dịch vụ tư vấn kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật đồng bộ của nhà đầu tư nước ngoài khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện cụ thể như sau:

dieu-kien-dau-tu-dich-vu-kien-truc-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-viet-nam
Hoạt động kinh doanh dịch vụ kiến trúc tại Việt Nam áp dụng với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có những căn cứ pháp lý và quy định cụ thể như thế nào?
dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-thue-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-viet-nam

Căn cứ pháp lý về điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh dịch vụ thuế tại Việt Nam theo quy định hiện nay.

nha-dau-tu-nuoc-ngoai-kinh-doanh-dich-vu-ke-toan-kiem-toan-ghi-so-ke-toan-viet-nam

Điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán tại Việt Nam như sau:

Điều kiện đăng ký đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh dịch vụ pháp lý tại Việt Nam cần đáp ứng những nội dung cụ thể như sau:

thanh lap cong ty lien doanh sản xuat thuoc

Nhà đầu tư nước ngoài mở công ty dược phẩm tại Hà Nội trong lĩn h vực phân phối, sản xuất thuốc, dược phẩm được quy định như thế nào?
 

 cac-buoc-ve-thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Trình tự, thủ tục hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như thế nào ?
 

Pages