Thủ tục đầu tư

thanh lap cong ty lien doanh sản xuat thuoc

Nhà đầu tư nước ngoài mở công ty dược phẩm tại Hà Nội trong lĩn h vực phân phối, sản xuất thuốc, dược phẩm được quy định như thế nào?
 

 cac-buoc-ve-thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Trình tự, thủ tục hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như thế nào ?
 

chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep-1

Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Thủ tục đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp dự án.
 

giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-2

Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam và phán quyết của trọng tài quốc tế 

dich-vu-phi-tu-van

Dịch vụ phi tư vấn là gì ? Cách lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn như thế nào ? Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của thông tư Số: 14/2016/TT-BKHĐT về vấn đề này như thế nào ? Việt Luật...

tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai

Tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm được tính như thế nào ? Kèm theo đó là hạn mức tự doanh ra sao ? Hạn mức nhận ủy thác là gì  ? Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Luật...

Những đối tượng nào được phép ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài ?

 tu-doanh-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-1

Những đối tượng nào được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

dieu-kien-cap-giay-phep--thanh-lap-cong-ty-chung-khoan

Nhà đầu tư nước ngoài muốn cấp Giấy phép thành lập và hoạt dộng công ty chứng khoán tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện và tiêu chí như thế nào

Pages