Thay đổi giấy phép đầu tư

Do nhu cầu phát triển mở rộng quy mô kinh doanh, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần tăng vốn đầu tư công ty Việt Luật cung cấp dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp FDI...

thay-doi-du-an-dau-tu

Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi cần điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư thì...