thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

thay-doi-du-an-dau-tu

Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi cần điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư thì...