Thành lập công ty Việt Nam vốn nước ngoài

Công ty 100% vốn nước ngoài là mô hình công ty có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy điều kiện và thủ tục thành lập công ty giao nhận vận tải 100...

 cac-buoc-ve-thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Trình tự, thủ tục hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như thế nào ?
 

dieu-kien-cap-giay-phep--thanh-lap-cong-ty-chung-khoan

Nhà đầu tư nước ngoài muốn cấp Giấy phép thành lập và hoạt dộng công ty chứng khoán tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện và tiêu chí như thế nào

thanh-lap-cong-ty-viet-nam-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-ve-linh-vuc-nha-hang-1

Bạn là người Việt Nam, bạn đang có ý định về việc thành lập doanh nghiệp chuyên kinh doanh nhà hàng tại Hà Nội, nhưng cơ sở của bạn lại có người nước ngoài góp vốn thực hiện. 

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc các nước, vùng, lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối tại Việt Nam phải phù hợp với lộ trình đã...

phan-biet-giay-chung-nhan-dau-tu-dkkd

1. Giấy chứng nhận đầu tư là giấy phép hoạt động do cơ quan thẩm quyền ban hành cho các tổ chức/cá nhân có đủ điều kiện. thường đượcc cấp gắn liền với dự án đầu tư và áp dụng phần lớn cho các tổ...

Theo dự thảo thứ 10 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài bao gồm DN nước ngoài và DN trong nước có tỷ lệ góp vốn của nước ngoài trên 49%, song ở một điều khoản khác thì lại quy định rằng: “Nhà...

thanh-lap-cong-ty-viet-nam-von-nuoc-ngoai

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài và bạn đang muốn đầu tư vào Việt Nam, tuy nhiên bạn gặp khó khăn về các vấn đề thủ tục pháp lý trong việc xin cấp phép đầu tư.
Công ty tư vấn Việt Luật xin gửi...