Thành lập công ty giao nhận vận tải 100% vốn đầu tư nước ngoài

Công ty 100% vốn nước ngoài là mô hình công ty có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy điều kiện và thủ tục thành lập công ty giao nhận vận tải 100 vốn nước ngoài được thực hiện như thế nào?

1. Điều kiện thành lập công ty giao nhận vận tải 100% vốn đầu tư nước ngoài

Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty để thực hiện dự án đầu tư thì cần phải có dự án đầu tư tại Việt Nam và đáp ứng được các điều kiện sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu không hạn chế số vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế tại Việt Nam, trừ các trường hợp theo pháp luật chứng khoán, theo quy định về chuyển đổi DNNN, cổ phần hóa cũng như theo quy định hạn chế có liên quan đến Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Điều kiện về hình thức, phạm vi hoạt động của nhà đầu tư tuân theo pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nhà đầu tư nước ngoài khi có dự án đầu tư tại Việt Nam và thực hiện dự án đầu tư đó thông qua các tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật.

Xem thêm: Điều kiện đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ máy tính tại Việt Nam

2. Thủ tục thành lập công ty giao nhận vận tải 100% vốn nước ngoài

Có thể thấy khi thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài thi cần phải đáp ứng được các điều kiện nêu trên và phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư, sau đó mới tiến hành thủ tục thành lập loại hình công ty để thực hiện dự án kinh doanh giao nhận vận tải 100% vốn nước ngoài.

2.1. Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Khi muốn tiến hành thành lập công ty giao nhận vận tải 100% vốn nước ngoài thì nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên thì trước tiên nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành đăng ký chủ trương đầu tư theo thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

Trường hợp đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với những trường hợp kinh doanh vận tải biển, dịch vụ viễn thông, trồng rừng, xuất bản báo chí, tổ chức, doanh nghiệp khoa học công nghệ mà có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Trường hợp đầu tư theo quyết định của UBND cấp tỉnh đối với những trường hợp dự án có yêu cầu về việc chuyển mục đích sử dụng đất, được Nhà nước giao, cho thuê đất hoặc các dự án sử dụng công nghệ bị hạn chế chuyển giao… 

Khi đăng ký đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo quyết định của UBND cấp tỉnh thì nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Xem thêmĐiều kiện nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thuế Việt Nam

Hồ sơ đề nghị cấp GCN bao gồm:

- Văn bản đề nghị về việc thực hiện các dự án đầu tư.

- Giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân hoặc tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao hợp lệ).

- Đề xuất về việc thực hiện dự án đầu tư như mục tiêu, quy mô đầu tư, phương án huy động vốn khi thực hiện dự án, địa điểm đầu tư, thời hạn đầu tư, sử dụng lao động, đánh giá tác động của dự án đó.

- Tài liệu báo cáo về tình hình tài chính trong vòng 02 năm gần nhất của nhà đầu tư và cam kết về việc hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính, của công ty mẹ, bảo lãnh tài chính (bản sao hợp lệ).

- Đề xuất về việc sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh.

- Tài liệu giải trình về việc sử dụng công nghệ, trang thiết bị, quy trình sử dụng.

- Nếu nhà đầu tư đầu tư theo hợp đồng BCC thì phải có bản sao hợp đồng BCC đó.

Nhà đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời gian từ 15-20 ngày làm việc, thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì là 05-10 ngày làm việc.

2.2. Thành lập công ty giao nhận vận tải 100% vốn nước ngoài

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập công ty giao nhận vận tải 100% vốn nước ngoài đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị thành lập công ty gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp được lập theo mẫu do pháp luật quy định.

- Dự thảo Điều lệ công ty.

- Danh sách thành viên/cổ đông công ty kèm các giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng thực pháp lý của họ.

Thành viên là người nước ngoài, tổ chức nước ngoài thì các giấy tờ phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

- Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư.

- Giấy tờ tài liệu khác.

Công ty tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Thời hạn 03 ngày từ ngày nhận hồ sơ của công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận ngành nghề giao nhận vận tải có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty giao nhận vận tải 100% vốn nước ngoài được thành lập theo điều kiện, trình tự luật định và qua nhiều bước hơn là đối với vốn đầu tư trong nước. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, liên hệ đến dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam sẽ được tư vấn miễn phí cụ thể hơn.

Tags: