Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

thanh-lap-cong-ty-100-von-dau-tu-nuoc-ngoai-linh-vuc-che-bien-thuc-pham-1

Hiện nay việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài về chế biến thực phẩm ở Việt Nam

 thanh-lap-cong-ty-viet-nam-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-ve-thiet-bi-y-te.

Bạn là Nhà đầu tư nước ngoài, bạn đang có nhu cầu thành lập công ty về lĩnh vực y tế tại Hà Nội, do nhà người ngoại quốc không am hiểu về pháp luật Việt Nam và bất đồng ngôn ngữ 

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc các nước, vùng, lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối tại Việt Nam phải phù hợp với lộ trình đã...

cong-ty-100-von-nuoc-ngoai-la-gi

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước đầu tư nước ngoài do Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả...

phan-biet-giay-chung-nhan-dau-tu-dkkd

1. Giấy chứng nhận đầu tư là giấy phép hoạt động do cơ quan thẩm quyền ban hành cho các tổ chức/cá nhân có đủ điều kiện. thường đượcc cấp gắn liền với dự án đầu tư và áp dụng phần lớn cho các tổ...

Theo dự thảo thứ 10 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài bao gồm DN nước ngoài và DN trong nước có tỷ lệ góp vốn của nước ngoài trên 49%, song ở một điều khoản khác thì lại quy định rằng: “Nhà...

thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai

Việt Nam là đất nước nằm ở vị trí chiến lược trong khu vực Đông Nam Á , là cửa ngõ quan trọng nối liền với các nước ASEAN và thế giới. Bên cạnh những thuận lợi về điều kiện tự nhiên Việt Nam là...