Nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực liên kết đào tạo dạy nghề tại Việt Nam.

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài , bạn đang có ý định thành lập doanh nghiệp liên kết đào tạo dạy nghề tại Việt Nam, nhưng bạn chưa nắm rõ được để có thể kinh doanh dịch vụ này thì doanh nghiệp của bạn cần đáp ứng những điều kiện gì của nước sở tại ? Nắm bắt được những nhu cầu cần thiết đó Việt Luật chúng tôi xin chia sẻ tới bạn, doanh nghiệp , tổ chức nội dung ci tiết về vấn đề này cụ thể :

lien-ke-dao-tao-day-nghe

Cơ sở pháp lý cho nội dung:

 

 • Nghị định 48/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
 • Luật dạy nghề 2006
 • WTO, FTAs
 • Luật đầu tư 2014

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận hoạt động liên kết đào tạo tại Việt Nam.

Điều kiện chính về nghành nghề và trình độ đào tạo.

 

 • Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện liên kết  thành lập  cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài theo các hình thức liên kết đào tạo quy định tại Điều 9 Nghị định 48/2015/NĐ-CP  chỉ được liên kết đào tạo trong phạm vi ngành, nghề và trình độ đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thực hiện.

Điều kiện của đối tượng tuyển sinh liên kết đào tạo.

 

 • Đáp ứng đủ các điều kiện của cơ sở giáo dục tại Việt Nam theo Luật dạy nghề 2006 và theo quy định của pháp luật Việt Nam
 •  Trường hợp cấp bằng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài thì phải tuân thủ quy định của nước ngoài. Các điều kiện này phải tương ứng với điều kiện tiếp nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài quy định tại nước sở tại và được cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chấp thuận;
 • Trường hợp đồng cấp bằng của liên doanh lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài thì đối tượng tuyển sinh phải đáp ứng quy định tại điểm nêu trên.

Điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ.

 

 • Cơ sở vật chất phải phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng chuyên ngành hoặc nghề, cụ thể:
 • Diện tích của phòng học lý thuyết và thực hành theo quy định tối thiểu là 4 - 6m2
 • Xưởng thực hanhg đủ điều kiện theo quy định của Bộ giáo dục vè đào tạo
 •  Phòng thí nghiệm, thực nghiệm và phòng học lý thuyết chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo chương trình đào tạo.

 Điều kiện về chương trình và giáo dục đào tạo

.

 • Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện liên kết đào tạo có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, học liệu phục vụ cho việc học tập của người học;
 • Chương trình đào tạo phải được kiểm định và công nhận đạt chất lượng theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương.

Điều kiện về đội ngũ nhà giáo và cán bộ công nhân viên phục cụ trong cơ sở .

- Nhà giáo giảng dạy tại các chương trình liên kết đào tạo ít nhất phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Điều 54 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương;
- Nhà giáo là người nước ngoài giảng dạy tại các chương trình liên kết đào tạo ít nhất phải có 05 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực giảng dạy;

 • Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo, trong đó:

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên/nhà giáo tối đa là 25 học sinh, sinh viên/nhà giáo đối với các chuyên ngành hoặc nghề thuộc lĩnh vực nhân văn, kinh tế và dịch vụ; 20 học sinh, sinh viên/nhà giáo đối với các chuyên ngành hoặc nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; 15 học sinh, sinh viên/nhà giáo đối với các chuyên ngành hoặc nghề yêu cầu về năng khiếu của người học;
- Có số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận ít nhất 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành, nghề liên kết đào tạo.

Điều kiện về ngôn ngữ giảng dạy và học tập.

 

 • Ngôn ngữ sử dụng để giảng dạy, học tập các môn chuyên ngành trong liên kết đào tạo để cấp bằng của nước ngoài là ngoại ngữ, không giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc thông qua phiên dịch; đào tạo để cấp bằng, chứng chỉ của Việt Nam có thể là tiếng Việt hoặc giảng dạy thông qua phiên dịch;
 • Nhà giáo giảng dạy bằng ngoại ngữ trong chương trình liên kết đào tạo phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình, nhưng không thấp hơn trình độ bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam về năng lực ngoại ngữ hoặc tương đương;
 • Người vào học chương trình liên kết đào tạo để cấp bằng của nước ngoài ít nhất phải có trình độ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;d) Căn cứ nhu cầu của người học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết có thể tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ giúp người học đạt trình độ quy định tại Điểm c Khoản 6 của Điều này trước khi tổ chức giảng dạy chính khóa.