Nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.

Hoạt động kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán hiện nay đang là nghành nghề rất phát triển bởi lợi nhuận rất cao cho nên thu hút nhiều nhà đầu tư đặc biệt là các nhà  đầu tư  nước ngoài rót vốn kinh doanh. Vậy điều kiện và phạm vi hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ tài chính là như thế nào ? Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách, doanh nghiệp, tổ chức cụ thể như sau:

nha-dau-tu-nuoc-ngoai-thanh-lap-doanh-nghiep-keim-toan-ke-toan

Chuyên viên tư vấn pháp lý : 0965.999.345

Căn cứ  pháp lý :

 • Luật Kiểm toán độc lập Số: 67/2011/QH12
 • Luật Kế toán 2015 
 • Nghị định Số: 17/2012/NĐ-CP

Nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Phạm vi hoạt  động của dịch vụ kế toán.

 • Hoạt động kế toán
 • Hoạt động kế toán trưởng
 • Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị hoạt động kế toán
 • Bồi dưỡng và đào tạo hoạt động kế toán, cập nhật kiến thức về kế toán.
 • Tư vấn tài chính
 • Kế toán thuế
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Hỗ trợ nộp thuế môn bài 
 • Kê khai tài chính cuối năm
 • In hóa đơn VAT doanh nghiệp

Dịch vụ kiểm toán
Hình thức đầu tư của dịch vụ kiểm toán :
Góp vốn với doanh nghiệp kiểm toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam như:

 • Hình thức thành lập công ty liên doanh
 • Công ty Việt Nam có vốn đầu tư nươc ngoài ( Công ty tnhh 2 thành viên trở lên )

- Tỷ lệ sở hữu khi thành lập doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài đươc góp vốn tối đa là 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán  2 thành viên. TRong trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân góp vốn thì tổng số vốn của tổ chức, cá nhân tối đa là 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán 2 thành viên trở lên
- Tỷ lệ góp vốn của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp được thành lập.
Phạm vi và chức năng hoạt động dịch vụ kiểm toán bao gồm :

 • Kiểm toán báo cáo tài chính
 • Kiểm toán hoạt động
 • Kiểm toán tuân thủ
 • Kiểm toán báo cáo dự án quyết toán hoàn thành 
 • Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác.
 • Dịch vụ xét duyệt báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ đảm bảo khác.
 • Dịch vụ chuyên nghành về kiểm toán
 • Tư vấn kinh tế
 • Tư vấn quản lý
 • Chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp
 • Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản  trị doanh nghiệp, tổ chức, 
 • Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật kế toán 
 • Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh
 • Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán
 • Các dịch vụ khác về tài chính , kế toán, kiểm toán theo quy định trên cơ sở pháp lý phần đầu bài viết . Mời quý vị tham khảo