nhà đầu tư nước ngoài

thanh lap cong ty lien doanh sản xuat thuoc

Nhà đầu tư nước ngoài mở công ty dược phẩm tại Hà Nội trong lĩn h vực phân phối, sản xuất thuốc, dược phẩm được quy định như thế nào ?
 

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính chung quý I/2017 ở mức 7,71 tỷ USD, trong đó lượng góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 852,86 triệu USD, tăng...

dieu-kien-cap-giay-phep--thanh-lap-cong-ty-chung-khoan

Nhà đầu tư nước ngoài muốn cấp Giấy phép thành lập và hoạt dộng công ty chứng khoán tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện và tiêu chí như thế nào

 dich-vu-vien-thong-co-ban

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ viễn thông cơ bản 
 

nha-dau-tu-nuoc-ngoai-hop-tac-day-nghe-tai-viet-nam

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài , bạn đang có ý định thành lập doanh nghiệp liên kết đào tạo dạy nghề tại Việt Nam,

dieu-kien-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-kinh-doanh-dich-vu-kiem-toan-ke-toan-tai-viet-nam

Điều kiện và phạm vi hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, ghi chép sổ sách.

 nha-dau-tu-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-dich-vu-phan-phoi

Để có thể hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng hóa thì pháp nhân, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện cần thiết gì

dieu-kien-thanh-lap-cong-ty-lien-doanh-linh-vuc-vien-thong

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài chuyên cung cấp các dịch vụ về viễn thông mạng.

Pages