Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Để có thể thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam thì các nhà đầu tư nước ngoài cần phải tìm hiểu và áp dụng những mẫu văn bản nào ? Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách, quý nhà đầu tư Danh sách các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam cụ thể như sau:

mau-van-ban-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-tai-viet-nam-1
( Ảnh minh họa )

Danh sách các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Cơ sở pháp lý

Hướng dẫn cách ghi biểu mẫu

 • Trước khi bắt đầu thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư góp vốn thành lập tổ chức kinh tế là nhà đầu tư ký văn bản & đứng tên, biểu mẫu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Tổ chức kinh tế sau khi được thành lập tại Việt Nam là nhà đầu tư ký văn bản và đứng tên, biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư & báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam liên quan đến dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Mẫu văn bản quy định cho nhà đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư    Mẫu I.1
 • Đề xuất dự án đầu tư (Trường hợp dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)    Mẫu I.2
 • Đề xuất dự án đầu tư  (Trường hợp dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)    Mẫu I.3
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án     Mẫu I.4
 • Giải trình về công nghệ thực hiện dự án đầu tư    Mẫu I.5
 • Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.    Mẫu I.6
 • Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành    Mẫu I.7
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư    Mẫu I.8
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh    Mẫu I.9
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh.     Mẫu I.10
 • Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư    Mẫu I.11
 • Bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư    Mẫu I.12
 • Văn bản đề nghị đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư    Mẫu I.13
 • Thông báo thực hiện dự án đầu tư mới    Mẫu I.14

Mẫu văn bản quy định cho cơ quan đăng ký đầu tư

 • Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh    Mẫu II.1
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư     Mẫu II.2
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
 • (Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh)    Mẫu II.3
 • Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện dự án    Mẫu II.4
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành    Mẫu II.5
 • Văn bản chấp thuận/từ chối đề nghị giãn tiến độ đầu tư    Mẫu II.6
 • Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư    Mẫu II.7
 • Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập 
 • Văn phòng điều hành    Mẫu II.8
 • Thông báo chấp thuận/không chấp thuận việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài    Mẫu II.9