Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Để có thể thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức cần phải biết tới những mẫu văn bản quy phạm pháp luật nào ? Việt Luật xin giới thiệu tới quý khách, quý thành viên, doanh nghiệp, tổ chức Thông tư Số: 09/2015/TT-BKHĐT về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài cụ thể như sau:
Tải Thông tư Số: 09/2015/TT-BKHĐT : Tại đây

mau-van-ban-thuc-hien-dau-tu-ra-nuoc-ngoai

Hỗ trợ tư vấn đầu tư ra nước ngoài trực tuyến : 0965.999..345

Phạm vi điều chỉnh của thông tư:

Thông tư này ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài.

Đối tượng áp dụng của Thông tư:

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài như quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài.

Mẫu văn bản thực hiện thủ  tục đầu tư ra nước ngoài ban hành kèm theo thông tư :

 

 • Mẫu số 1: Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (áp dụng cho tất cả các dự án đầu tư ra nước ngoài);
 • Mẫu số 2: Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài (áp dụng cho các dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài);
 • Mẫu số 3: Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (áp dụng cho tất cả các dự án đầu tư ra nước ngoài);
 • Mẫu số 4: Giải trình về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (áp dụng cho các dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài);
 • Mẫu số 5: Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ;
 • Mẫu số 6: Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng;
 • Mẫu số 7: Văn bản xác nhận việc nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước;
 • Mẫu số 8: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Mẫu số 9: Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài;
 • Mẫu số 10: Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài;
 • Mẫu số 11: Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài;
 • Mẫu số 12: Mẫu văn bản gia hạn việc chuyển lợi nhuận về nước;
 • Mẫu số 13: Mẫu văn bản chấp thuận việc gia hạn chuyển lợi nhuận về nước;
 • Mẫu số 14: Mẫu thông báo của nhà đầu tư gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Mẫu số 15: Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Mẫu số 16: Mẫu văn bản thông báo hết hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Phụ lục 1: Hướng dẫn cách ghi các Mẫu văn bản quy định cho nhà đầu tư;
 • Phụ lục 2: Hướng dẫn cách ghi Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy định cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.