Lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn:

Dịch vụ phi tư vấn là gì ? Cách lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn như thế nào ? Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của thông tư Số: 14/2016/TT-BKHĐT về vấn đề này như thế nào ? Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách hàng nội dung chính của vấn đề này  cụ thể như sau:

<> Hạn mức gián tiếp đầu tư ra nước ngoài

tu-van-dich-vu-dau-thau-phi-tu-van

Chuyên viên tư vấn pháp lý và giải đáp vướng mắc doanh nghiệp: 0965.999.345

Căn cứ pháp lý :

 •  Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
 •  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
 •  Nghị định số 116/2008/NĐ-CP 
 •  Đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu;

Dịch vụ phi tư vấn là  gì ?

 • Là những dịch vụ bao gồm:bảo hiểm; quảng cáo;logistics, tổ chức đào tạo, ; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý,nghiệm thu chạy thử, vận hành tòa nhà;  truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; kế toán;  nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp,thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; và các hoạt động khác không thuộc là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu 

Hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn :

 • Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn cần căn cứ vào quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế
 • Tránh trường hợp cạnh tranh không bình đẳng
 • Cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là  khoa học, chặt chẽ, phù hợp, hơn so với quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu số 43/2013/QH13

Mẫu hồ sơ đấu thầu đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:

 • Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
 • Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
 • Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
 • Chương V. Yêu cầu về phạm vi cung cấp
 • Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
 • Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 • Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Đối tượng áp dụng mời thầu dịch vụ phi tư vấn:

 • Tổ chức cá nhân , doanh nghiệp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT

Phạm vi điều chỉnh :

 • Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng
 • Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi 
 • Đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Quy định chi tiết đối với từng đối tượng nhà thầu tham gia:
Nhà thầu sử dụng vốn ODA

 • Quy định theo Luật Đấu thầu và điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và nước đóng

Đấu thầu quốc tế :

 • Căn cứ tính chất và quy mô của gói thầu, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện việc lập hồ sơ mời thầu phải chỉnh sửa quy định về  ngôn ngữ, đồng tiền, ưu đãi,quan trọng là giá dự thầu, thời gian trong đấu thầu và các nội dung liên quan