Category Archives: Giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, có thể sẽ phát sinh một số thay đổi liên quan đến dự án mà chúng ta cần phải thay đổi cả trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp trước đó. Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư về mặt pháp lý, […]

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ. Chính phủ đưa ra nhiều chính sách mở cho các nhà đầu tư nhằm khuyến khích các thương nhân đầu tư vào Việt Nam. Nhằm hỗ trợ các thương nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam về mặt pháp lý, […]