Giải thể văn phòng đại diện

giai-the-van-phong-dai-dien-nuoc-ngoai

Sau một thời gian hoạt động, tiếp cận thị trường Việt Nam vì một số lý do nào đó nhiều công ty nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam