Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ viễn thông cơ bản

Dịch vụ viễn thông cơ bản là gì ? Nhà đầu tư nước ngoài tham gia dịch vụ viễn thông cơ bản tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện gì ? Phạm vi áp dụng đối với các loại dịch vụ được quy định như thế nào ? Tư vấn Việt Luật xin hỗ trợ tới quý khách hàng, doanh nghiệp, tổ chức toàn bộ những vướng mắc  về nội dung này qua bài viết cụ thể sau đây:

dich-vu-vien-thong-co-ban

Chuyên viên tư vấn và thụ lý hồ sơ trực tuyến : 0965.999.345

Khái niệm chung về dịch vụ viễn thông cơ bản :
Dịch vụ viễn thông nói chung :

 • Là một tập hợp các hoạt động bao gồm các nhân tố không hiện hữu, tạo ra chuỗi giá trị và mang lại lợi ích tổng hợp. Do đó, thực thể dịch vụ viễn thông thường được phân làm 2 loại: dịch vụ cơ bản (dịch vụ cốt lõi) và dịch vụ giá trị gia tăng (dịch vụ phụ thêm)

Dịch vụ cơ bản :

 • Là dịch vụ chủ yếu của doanh nghiệp cung cấp cho thị trường. Dịch vụ cơ bản thỏa mãn một loại nhu cầu nhất định vì nó mang lại một loại giá trị sử dụng (hay là giá trị lợi ích) cụ thể. Dịch vụ cơ bản quyết định bản chất của dịch vụ, nó gắn liền với công nghệ, hệ thống sản xuất và cung ứng dịch vụ.

Căn cứ pháp lý :

 • WTO, FTAs , AFAS
 • Luật Viễn Thông 41/2009/QH12
 • Nghị định 25/2011/NĐ-CP
 • Luật đầu tư 2014

Phạm vi áp dụng của các loại dịch vụ viễn thông cơ bản.
Các dịch vụ thoại

 • Dịch vụ chuyển số truyền mạch gói
 • Dịch vụ chuyển số truyền mạch kênh
 • Dịch vụ Telex
 • Dịch vụ Telagrap
 • Dịch vụ Facsimile
 • Dịch vụ thuê kênh riêng 

Các dịch vụ khác

 • Dịch vụ hội nghị truyền hình
 • Dịch vụ truyền dẫn số liệu từ video quảng bá

Các  dịch vụ thông tin vô tuyến bao gồm :

 • Dịch vụ thoại di động
 • Dịch vụ số liệu di động
 • Dịch vụ nhắn tin
 • Dịch vụ PCS
 • Dịch vụ trung kế vô tuyến
 • Dịch vụ kết nối internet

Trong đó tỷ lệ góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chứ kinh tế ( vốn điều lệ ) được thể hiện như sau:

 • Dịch vụ có hạ tầng mạng : tỷ lệ góp vốn không vượt quá 49% cổ phần.
 • Dịch vụ không có hạ tầng mạng : Tỷ lệ góp vốn không quá 65 % cổ phần

Các loại hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài có thể hợp tác đầu tư tại Việt nam

Đối tác tại Việt Nam để hợp tác đầu tư thành lập tổ chức kinh tế :

 • Nhà đầu tư nước ngoài được phép liên kết đầu tư với tất cả nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép hoạt động tại Việt Nam đối với tổ chức kinh tế cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng.
 • Trong nghành viễn thông nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ có thể ký mới thỏa thuận hiện tại hoặc chuyển sang hình thức hiện diện khác với những điều kiện có sự thuận lợi hơn so với điều kiện họ đang được hưởng.

Quy định của pháp luật Việt Nam về việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản.

 • Nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh để cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản. Đối với dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, đối tác Việt Nam là doanh nghiệp viễn thông được cấp phép thiết lập mạng viễn thông tại Việt Nam.
 • Một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp viễn thông thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp viễn thông khác kinh doanh trên một thị trường dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ viễn thông do Bộ Thông tin và truyền thông quy định.