Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại Việt Nam.

Hoạt động định giá trị doanh nghiệp là gì ? Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư thành lập văn phòng đại diện nước ngoài kinh doanh dịch vụ định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện cần thiết nào ? Tư vấn Việt Luật xin giới thiệu tới quý khách , doanh nghiệp, quý nhà đầu tư nội dung về vấn đề này cụ thể như sau:

tham-dinh-gia-doanh-nghiep-co-phan-hoa

Chuyên viên tư vấn đầu tư , hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến : 0965.999.345

Căn cứ pháp lý .

 • Thông tư 12/2012/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 • Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 • Thông tư 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hoạt động định giá doanh nghiệp là gì ?
Định giá doanh nghiệp hay còn gọi là xác định giá trị doanh nghiệp thông qua việc điều tra và đánh giá các hoạt động của công ty nhằm xác định giá trị hiện hữu thực tại và giá trị tiềm năng của một doanh nghiệp bất kỳ nào đó. Đối tượng áp dụng là các công ty , doanh nghiệp, tổ chức đang chuẩn bị cổ phần hóa, các công ty  dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh,...; các công ty chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng hoặc các công ty đang trên đà phát triển và mở rộng quy mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài hoạt động định giá doanh nghiệp để cổ phần hóa tại Việt Nam

 • Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam với ngành nghề là định giá tài sản doanh nghiệp để cổ phần hóa.
 • Là tổ chức, doanh nghiêp hoạt động trong các lĩnh vực thẩm định giá, kiểm toán , kế toán, tư vấn tài chính , tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo pháp luật tại nước mà doanh nghiệp, tổ chức này có trụ sở chính.
 • Kinh nghiệm hoạt động.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá, kiểm toán , kế toán, tư vấn tài chính , tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp  
 • Xác minh hoạt động tai trụ sở chính.
 • Trong thời gian 3  năm gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp thì phảo có báo cáo và giấy tờ chứng minh đã thực hiện ít nhất 30 hợp đồng dịch vụ ở các lĩnh vực nói trên.
 • Đáp ứng các tiêu chí về số lượng, chất lượng của đội ngũ nhân viên làm việc trong các lĩnh vực, ngành nghề mà tổ chức đang hoạt động theo quy định tại điểm a Khoản này;
 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính với các tình tiết tăng nặng theo kết luận của cơ quan quyết định xử phạt trong lĩnh vực thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp trong vòng năm (05) năm liền kề trước năm đăng ký thực hiện dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

 

Các tổ chức tư vấn định giá nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam chỉ được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa :

 • Hình thức đầu tư chủ yếu khi hợp tác, liên danh với các tổ chức tư vấn định giá trong nước được Bộ Tài chính công nhận theo quy định. 
 • Điều kiện để các tổ chức nước ngoài được hợp tác, liên doanh với tổ chức tư vấn định giá trong nước bao gồm:

- Là tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực thẩm định giá, kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo pháp luật tại nước đặt trụ sở chính;

- Có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực sau: thẩm định giá, kiểm toán, kế toán, chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.

Nếu quý khách, doanh nghiệp có vướng mắc hay cần tư vấn hỗ trợ xin vui lòng liên hệ với  chúng tôi theo tổng đài trực tuyến 24//24/7

Hotline: 0965.999.345 / 090.696.8998

Web : dautunuocngoai.org

Email: Congtyvietluathanoi@gmail.com