Điều kiện đầu tư nước ngoài về quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị Việt Nam

Điều kiện tham gia đăng ký đầu tư với hoạt động kinh doanh ngành nghề về dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị theo quy định hiện nay tại Việt Nam.

nganh-nghe-dau-tu-co-dieu-kien-kien-truc-do-thi-viet-nam

I. Điều kiện đăng ký đầu tư
1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân của một Thành viên WTO, thuộc một quốc gia là thành viên ASEAN và các FTA khác

  • Kiến trúc sư nước ngoài chịu trách nhiệm trong các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có chứng chỉ hành nghề do Chính phủ Việt Nam cấp hoặc công nhận
  • Vì lý do an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tại một số địa bàn, theo quy định của Chính phủ Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thể sẽ không được phép cung cấp dịch vụ này.
  • (VKFTA: không yêu cầu nhà đầu tư là pháp nhân Hàn Quốc)

2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
II. Căn cứ pháp lý
WTO, FTAs, AFAS

Tags: