Điều kiện đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ máy tính tại Việt Nam

Tìm hiểu về điều kiện nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh đầu tư tại Việt Nam lĩnh vực máy tính như sau:

tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai-kinh-doanh-dich-vu-may-tinh-tai-viet-nam

I. Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan tại Việt Nam

  • WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế. 
  • Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

II. Căn cứ pháp lý đăng ký đầu tư

  • WTO, FTAs, AFASWTO, FTAs, AFAS

 

Tags: