Điều kiện đầu tư nước ngoài hoạt động dịch vụ thú y Việt Nam

Tìm hiểu về quy định và điều kiện đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về hoạt động dịch vụ thú ý trong đó không bao gồm lưu giữ giống vi sinh vật trong thú y.

tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai-hoat-dong-dich-vu-thu-y-viet-nam

I. Điều kiện đăng ký đầu tư tại Việt Nam

  • WTO, FTAs, AFAS: chỉ dành quyền tiếp cận thị trường cho thể nhân cung cấp dịch vụ chuyên môn với tư cách cá nhân sau khi đã được phép của cơ quan quản lý về thú y của Việt Nam. 
  • Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

II. Căn cứ pháp lý 

  • WTO, FTAs, AFAS
Tags: