Điều kiện đầu tư dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật đồng bộ Việt Nam

Hoạt động dịch vụ tư vấn kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật đồng bộ của nhà đầu tư nước ngoài khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện cụ thể như sau:

dieu-kien-dau-tu-nuoc-ngoai-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-ky-thuat-viet-nam

I. Điều kiện đầu tư
1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân của một Thành viên WTO, thuộc một quốc gia là thành viên ASEAN và FTAs khác.
Đối với dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp sau khi Chính phủ Việt Nam cho phép.
2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
II. Căn cứ pháp lý

  • WTO, FTAs, AFASWTO, FTAs, AFAS
Tags: