Đầu tư nước ngoài tháng 1 năm 2017 tăng so với cùng kỳ.

Theo số liệu chính thức của Cục đầu tư nước ngoài thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư tính chung  trong tháng 01 năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 1,58 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.

 

tinh-hinh-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam

Chuyên viên pháp lý : 0965.999.345

Những dự án lớn được cấp phép trong tháng 1 năm 2017 tại Việt Nam chính thức triển khai.

 • Dự án Công ty cổ phần Tetra Pak Bình Dương, tổng vốn đầu tư 124 triệu USD do nhà đầu tư Singapore đầu tư với mục tiêu sản xuất bao bì đóng gói vô trùng từ giấy, nhựa và nhôm để đóng gói thực phẩm dạng lỏng (bao gồm cả công đoạn ép, in nhãn trên bao bì).
 • Dự án sản xuất sợi lốp KVT-1 với tổng vốn đầu tư 220 triệu USD do Kolon Industries Inc đầu tư tại Bình Dương.
 • Dự án Khu công nghiệp Việt Nam Singapore III, tổng vốn đầu tư 284,75 triệu USD do Singapore đầu tư tại Bình Dương với mục tiêu đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.
 • Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Lan Sơn và nhà máy nhựa Khải Hồng Việt, tổng vốn đầu tư 150 triệu USD do Công ty Wenzhou Hendy Mechanism and Plastics Co., Ltd (Trung Quốc) đầu tư tại Bắc Giang.

Tình hình hoạt động việc đầu tư nước ngoài.
Tình hình về vốn thực hiện.
Tính đến ngày 20/01/2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 850 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016.
Tình hình xuất nhập khẩu đầu tư nước ngoài.

 • Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong tháng 01 năm 2017 đạt 10,291 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 70,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong tháng 01 đạt 10,1 tỷ USD tăng 9,1% so với cùng kỳ 2016 và chiếm 69,1% kim ngạch xuất khẩu.
 • Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tính trong tháng 01 năm 2017 đạt 8,5 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 57,8% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong tháng 01 năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 1,79 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 1,6 tỷ USD không kể dầu thô.

Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

 • Tính đến ngày 20 tháng 01 năm 2017 cả nước có 175 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 1,244 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016; có 76 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 179,1 triệu USD, bằng 55,4 % so với cùng kỳ năm 2016 và 194 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị góp vốn là 165 triệu USD
 • Tính chung trong tháng 01 năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 1,58 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo lĩnh vực đầu tư:

 • Trong tháng 01 năm 2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 1,04 tỷ USD, chiếm đến 65,5% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 01. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 314,8 triệu USD, chiếm 19,8% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 88,75 triệu USD, chiếm 5,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư:

 • Tháng 01 năm 2017 có 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 477,8 triệu USD, chiếm 30,1% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 471,2 triệu USD, chiếm 29,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam;; Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 338,3 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư.
 • Theo địa bàn đầu tư:Trong tháng 01 năm 2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 37 tỉnh thành phố, trong đó Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là 696,3 triệu USD, chiếm 43,8% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký là 201,2 triệu USD, chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư. Bắc Giang đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký là 159,4 triệu USD chiếm 10% tổng vốn đầu tư.

Theo: Cục DTNN