công ty liên doanh

thanh lap cong ty lien doanh sản xuat thuoc

Nhà đầu tư nước ngoài mở công ty dược phẩm tại Hà Nội trong lĩn h vực phân phối, sản xuất thuốc, dược phẩm được quy định như thế nào ?
 

thanh-phan-kinh-te-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp vô cùng quan trọng trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay. Với việc tạo sự thông thoáng trong thủ tục pháp lý và mở rộng mối...

thanh-lap-cong-ty-lien-doanh

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nền kinh tế ngày càng hội nhập sau với các nước trong khu vực và trên thế giới. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng, việc nhà đầu tư...