Báo cáo kinh tế vĩ mô quý III năm 2016

Tải bản báo cáo kinh tế vĩ mô quý 3 năm 2016:       Tải tại đây

bao-cao-kinh-te-vi-mo-quy-3-2016 

Báo cáo kinh tế vĩ mô quý III năm 2016

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý III năm 2016 đưa ra bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế Việt Nam, tiếp tục cho thấy những chuyển biến so với 6 tháng đầu năm. Quý III chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế ít nhiều phục hồi, lạm phát và mặt bằng lãi suất trong tầm kiểm soát, tăng trưởng xuất khẩu ở mức cao so với hầu hết các nước trong khu vực,…GDP trong quý III tăng 6,62% so với cùng kỳ 2015. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế, tăng 8,1% trong quý. Khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đã tăng trưởng trở lại (tăng 1,48%), nhưng còn không ít khó khăn. Giá trị gia tăng của dịch vụ tăng 7,03%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Mặc dù vậy, khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng (6,7%) hầu như không khả thi. Ngay cả mục tiêu tăng trưởng 6,3-6,5% cho cả năm cũng đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực chính sách trong quý IV.
Kết quả dự báo cho thấy tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2016 ước đạt 7,19%. Tính chung cả năm 2016, tăng trưởng kinh tế dự báo đạt 6,33%. Tăng trưởng xuất khẩu quý IV và cả năm 2016 dự báo tương ứng ở mức 8,82% và 7,44%. Thặng dư thương mại ở mức 1,1 tỷ USD trong quý IV, và lũy kế đạt 4,8 tỷ USD cho cả năm 2016. CPI tiếp tục tăng, dự báo ở mức 1,47% trong quý IV.
Thảo luận chung tại hội thảo cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế trong Quý III cao hơn, lạm phát và mặt bằng lãi suất trong tầm kiểm soát, tăng trưởng xuất khẩu ở mức cao so với hầu hết các nước trong khu vực…Chính phủ đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm hướng tới cải thiện khả năng cạnh tranh và năng suất lao động trong trung và dài hạn. Định hướng hội nhập quốc tế được cụ thể hóa theo hướng ưu tiên thực hiện hiệu quả kinh tế quốc tế gắn với một loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên, những nỗ lực cải cách vi mô có phần chưa tương xứng với kỳ vọng, nhất là các phương diện như cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi hóa thương mại, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.
Tuy nhiên trên thực tế, kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn tương đối cao so với nhiều nước ở khu vực và trên thế giới. Đây chính là nền tảng để tiếp tục kỳ vọng về đà tăng trưởng kinh tế trong quý cuối của năm 2016 và các năm tiếp theo.

Theo: Cục đầu tư nước ngoài