Báo cáo đầu tư

 doanh-nghiep-lon-muon-dau-tu-ra-nuoc-ngoai

Gần 45% doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư ra nước ngoài trong vòng 5 năm tới, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khối ngành công nghiệp/chế tạo và dịch vụ/thương mại, điều này cho thấy xu hướng...

bao-cao-kinh-te-vi-mo-quy-3-2016

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) đã tổ chức Hội thảo công bố “Báo cáo kinh tế Việt Nam quý III năm 2016” nhằm cập nhật, phân tích, đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô quý III và 9...