Văn bản pháp quy

Bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Văn bản đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài

Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

Việt Luật chia sẻ tới quý khách, quý nhà đầu tư toàn bộ văn bản về Luật đầu tư 2014 với nội dung cụ thể như sau

Thông tư Số: 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
 

Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
 

Quy định chung về đầu tư ra nước ngoài ,đối tượng và phạm vi áp dụng đối với lĩnh vực này qua Nghị định Số: 83/2015/NĐ-CP như sau

Phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công là gì ? Đối tượng áp dụng và phạm vi quốc tế của Luật này được thể hiện như thế nào ?

Pages