Tình hình đầu tư

dau-tu-ra-nuoc-ngoai-nha-dau-tu-viet-nam

Tình hình đầu tư ra nước ngoài các nhà đầu tư Việt Nam trong năm 2015, Tính trong 10 tháng năm 2015 , Việt Nam đã có 102 dự án cấp mới đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký cấp mới là 441,9...

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn trong 11 tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 17,33 tỷ USD, bằng 83,3% so với cùng kỳ 2013....

Pages