Thủ tục đầu tư

Việc đầu tư gián tiếp vào Việt Nam qua hình thức góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, và đầu tư chứng khoán trong nước phải chịu sự quản lý chặt chẽ từ Ngân hàng Nhà nước.
Khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư cần xác định trường hợp nào phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh theo quy định của pháp luật.
Phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu để huy động vốn được xem là một trong...
Việc điều chỉnh dự án đầu tư được thực hiện dưới hình thức điều chỉnh, bổ sung...
Được đánh giá có nhiều tiềm năng và lợi thế nên không ít doanh nghiệp đã chuyển hướng đầu tư vào lĩnh vực nông...
Doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc mở tài khoản và sử dụng ngoại tệ ở nước ngoài? Đừng lo lắng về điều đó.
Thế nào là nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài? Điều kiện nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngàoi được quy định ra sao?
Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là một trong những phương thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của các tổ...
Nhà đầu tư đang có nhu cầu góp vốn tham gia đầu tư điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản tuy nhiên lại chưa ...
Việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn, Dưới đây là...

Pages