Thủ tục đầu tư

 thanh-lap-cong-ty-viet-nam-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-ve-thiet-bi-y-te.

Bạn là Nhà đầu tư nước ngoài, bạn đang có nhu cầu thành lập công ty về lĩnh vực y tế tại Hà Nội, do nhà người ngoại quốc không am hiểu về pháp luật Việt Nam và bất đồng ngôn ngữ 

thanh-lap-cong-ty-viet-nam-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-ve-linh-vuc-nha-hang-1

Bạn là người Việt Nam, bạn đang có ý định về việc thành lập doanh nghiệp chuyên kinh doanh nhà hàng tại Hà Nội, nhưng cơ sở của bạn lại có người nước ngoài góp vốn thực hiện. 

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-lien-doanh-khai-thac-khoang-san

Bạn muốn thành lập công ty liên doanh khai thác khoáng sản,bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề pháp lý và thủ tục tương đối phức tạp.

tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai

Theo quy định của luật đầu tư, người nước ngoài có quyền đầu tư, góp vốn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước...

dieu-kien-thanh-lap-cong-ty-lien-doanh-linh-vuc-vien-thong

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài chuyên cung cấp các dịch vụ về viễn thông mạng.

hinh-thuc-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai

Đầu tư trực tiếp nước ngoài có những hình thức nào ? Các hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài được pháp luật nước ta quy định như thế nào để có thể bước vào hội nhập để có thể thu hút nguồn...

vai-tro-cua-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Vai trò của nền kinh tế xã hội đối với nền kinh tế chiến lược  thị trường phát triển bền vững ở Việt Nam  là câu hỏi đặt ra cho các chuyên gia kinh tế hiện nay.

thanh-phan-kinh-te-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp vô cùng quan trọng trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay. Với việc tạo sự thông thoáng trong thủ tục pháp lý và mở rộng mối...

Việc đầu tư gián tiếp vào Việt Nam qua hình thức góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, và đầu tư chứng khoán trong nước phải chịu sự quản lý chặt chẽ từ Ngân hàng Nhà nước.
Khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư cần xác định trường hợp nào phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Pages