Thông tin đầu tư

bao-cao-kinh-te-vi-mo-quy-3-2016

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) đã tổ chức Hội thảo công bố “Báo cáo kinh tế Việt Nam quý III năm 2016” nhằm cập nhật, phân tích, đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô quý III và 9...

tinh-hinh-dau-tu-nuoc-ngoai-11-thang-nam-2016

Theo số liệu báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư Tư vấn Việt Luật xin gủi tới quý khách bảng tổng quan và số liệu cụ thể như sau :

viet-nam-eu-tang-truong-tren-con-duong-xanh

Tăng trưởng xanh là thuật ngữ để mô tả con đường tăng trưởng kinh tế sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững. 

quan-ly-du-an-dau-tu-nuov-ngoai

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài va quản lý các dự án về đầu tư nước ngoài đang được hoàn thiện và quy tập lại để quản lý một cách đồng bộ cụ thể :
 

dau-tu-nuoc-ngoai

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam sẽ được áp dụng cơ chế thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc xin cấp phép đầu tư tại Việt Nam

Theo thư gửi Bộ Công Thương Việt Nam ngày 10/04/2008 về quyền thương mại, Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ (Amcham) cho rằng, phạm vi “Bán lẻ” (Retailing) và “Cơ sở...

chuyen-von-ra-nuoc-ngoai

Việc chuyển vốn ra nước ngoài đối với các trường hợp đầu tư nước ngoài tại Việt nam được thực hiện như sau:   
1. Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, nhà...

hoi-thao-viet-nam-phap

Một hội thảo mang tên “Kinh tế Việt Nam và Pháp: Kết quả năm 2014 và triển vọng năm 2015” với sự tham dự của nhiều học giả và chuyên gia kinh tế người Việt Nam và Pháp vừa đượcThương vụ Đại...

Tính chung cả cấp mới và tăng vốn trong 11 tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 17,33 tỷ USD, bằng 83,3% so với cùng kỳ 2013....

Pages